ថង់ក្រដាស

  • Paper bag

    ថង់ក្រដាស

    ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល ថង់ក្រដាស Kraft មិនជ្រាបទឹក គំរូដែលមានទំហំខុសៗគ្នា ពណ៌ផ្សេងគ្នា ថង់ក្រដាស កម្មវិធីថង់ក្រដាស សម្ភារៈ Kraft paper ប្រភេទការការពារបរិស្ថាន ទីកន្លែងដើមប្រទេសចិន ឈ្មោះម៉ាក ALCOHOLOPAC ពណ៌ យោងតាមតម្រូវការគំរូរបស់អតិថិជន ទំហំស្នើសុំរចនាប័ទ្មផ្ទាល់ខ្លួន ថង់ក្រដាសការពារបរិស្ថាន ការប្រើប្រាស់ថង់ក្រដាសអាហារ កាបូបដាក់សំលៀកបំពាក់ កាបូបរូបរាង ការបញ្ជាទិញតាមតម្រូវការ ទទួលយក NOQ ទំហំស្តង់ដារ: 1,000 ទំហំផ្ទាល់ខ្លួន: 10,000 H...