មួកសំណប៉ាហាំង

  • PVC /TIN Capsule

    កន្សោម PVC / TIN

    ឈ្មោះ PVC / TIN Capsule Material Tin Decoration Top: hot stamping, embossing side: up 9 color printing Standard export carton paper លក្ខណៈពិសេស ការបោះពុម្ពរលោង ការបោះត្រាក្តៅ ល ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍ - 4 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់កក់។MOQ 100000 បំណែក ការផ្តល់ជូនគំរូ បាទ/ចាស ខណៈពេលដែលធ្វើការបញ្ជាទិញ យើងនឹងត្រលប់ទៅតម្លៃគំរូរបស់អតិថិជន ការរៀបចំគំរូ នៅពេលដែលបានបញ្ជាក់ គំរូនឹងត្រូវបានផ្ញើក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃ។ណែនាំ៖ មួកសំណប៉ាហាំងនៅលើបូស្រា...