ដបស្រាបៀរ

  • Green bottles and beer bottles

    ដបបៃតង និងដបស្រាបៀរ

    ដបស្រាបៀរ Grolsch ដបសម្រាប់ស្រាបៀរ។ដបស្រាគឺល្អសម្រាប់ការផលិតស្រាបៀរ ដប Kombucha ឬដប fermentation!ដប Flip Top ទាំងនេះនឹងធ្វើឱ្យ Home Brewing កាន់តែងាយស្រួល!ដបកែវ Flip Top នីមួយៗបិទយ៉ាងតឹង។ស្រាបៀររបស់អ្នកនឹងនៅតែស្រស់ និងត្រូវបានការពារដោយត្រានៃដប Swing Top នេះ!ដបកែវ Amber ការពារមាតិកាពីកាំរស្មី UV ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់។ដប​កែវ​ប្រោន​គឺ​ជា​ដប​ស្រាបៀរ​ពេញ​ចិត្ត​ឬ​ដប​ជាតិ​ជូរ!ដបកែវដែលមានមួកមានចំណុះ 500ml ឬ 16oz ដែលស្មើនឹង...